in

#ŠCKR Prav vsak dijak šteje


Ena od prednosti šole je prehodnost med programi, med drugim imajo dijaki triletnih gradbenih programov, kot je pečar-polagalec keramičnih oblog, možnost šolanja v programu gradbeni tehnik. (Foto: ŠCKR)

Dijaki, ki se izobražujejo štiri leta, pridobijo z opravljeno poklicno maturo poklic ekonomski ali gradbeni tehnik oziroma tehnica. Ob izbiri triletnega šolanja pa dijaki z opravljenim zaključnim izpitom pridobijo naslednje poklice: administrator, trgovec-prodajalec, frizer, pečar-polagalec keramičnih oblog, slikopleskar-črkoslikar, tesar in zidar. Poklic pomočnik pri tehnologiji gradnje dobijo dijaki po dvoletnem šolanju in opravljenem zaključnem izpitu.

Prednost šole je tudi prehodnost

Ena od pomembnih prednosti naše šole je prehodnost med štiri- in triletnimi programi ter nadaljevanje izobraževanja na poklicno-tehniški ravni po opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju. Dijaki s poklicem administrator in trgovec lahko še dve leti nadaljujejo šolanje v programu ekonomski tehnik in postanejo po opravljeni poklicni maturi ekonomski tehniki oziroma tehnice. Tudi dijaki triletnih gradbenih programov (pečar-polagalec keramičnih oblog, slikopleskar-črkoslikar, zidar in tesar) imajo možnost nadaljevanja šolanja v programu gradbeni tehnik in po opravljeni poklicni maturi postanejo gradbeni tehniki oziroma tehnice. Novost v šolskem letu 2022/2023 je program frizerski tehnik, v katerega se bodo lahko vpisovali dijaki, ki so že pridobili poklic frizer. Po dvoletnem šolanju na poklicno-tehniški ravni bodo po opravljeni poklicni maturi postali frizerski tehniki. Višja poklicna izobrazba jim bo vsekakor pomagala razširiti zaposlitvene možnosti.


Dosežki dijakov

Da na šoli delamo kakovostno, dokazujejo dosežki naših dijakov pri izkazovanju strokovnega ali splošnega znanja tako na državni kot mednarodni ravni. Izpostavljamo le dva: osvojili smo naslov »Naj šola« na državnem tekmovanju iz finančne pismenosti in prvo mesto na mednarodnem tekmovanju frizerskih šol v kategoriji moško striženje in britje. Pri nas se še kako zavedamo, kako težko je v današnjem pluralističnem in potrošniškem svetu odraščati ter uspeti, zato smo pripravljeni vzgojno in strokovno podpreti slehernega mladostnika, saj prav vsak dijak šteje.