in

Praktično usmerjeni študij in povezovanje z gospodarstvom


Za poklice prihodnosti je študij praktično usmerjen. (Foto: Miran Kozmus)

Na Višji strokovni šoli ŠC Kranj izvajamo šest zelo različnih višješolskih programov, ki prinašajo naslednje nazive: inženir oziroma inženirka mehatronike, inženir oziroma inženirka informatike, inženir oziroma inženirka elektroenergetike, ekonomist oziroma ekonomistka, organizator socialne mreže oziroma organizatorka socialne mreže, inženir oziroma inženirka varovanja.

Vse programe izvajamo v obliki rednega in izrednega študija, program organizator socialne mreže pa samo kot izredni študij.

Povezovanje z gospodarstvom

Prav vsi omenjeni poklici so poklici prihodnosti, študij pa je praktično usmerjen, saj imajo študenti v prvem in drugem letniku po deset tednov prakse v podjetjih in različnih ustanovah. Šola je zgradila močne povezave z gorenjskim gospodarstvom, saj se pogosto dogaja, da so mentorji študentom v podjetjih že naši bivši diplomanti. Predavatelji k svojim uram redno vabijo gostujoče predavatelje, kar pomeni neposreden prenos sodobnih znanj na študente, s podobnim ciljem pa izvajamo tudi strokovne ekskurzije v podjetja.


Erasmus+

Projekt izmenjav v okviru EU-programa Erasmus+ na VSŠ ŠC Kranj izvajamo že 14. leto. Tako smo v letu 2021 pridobili podaljšano listino, ki nam omogoča izvajanje izmenjav tudi v naslednjem obdobju, to je do leta 2027.

V okviru tega mednarodnega projekta naši študenti opravljajo prakso in študij v članicah EU, predavatelji in drugi zaposleni pa se usposabljamo v podjetjih ali poučujemo na visokošolskih organizacijah v tujini. Tudi mi gostimo tuje predavatelje in študente ali pa pomagamo sorodnim šolam pridobiti mesta za prakso v slovenskih podjetjih. Tako smo do septembra 2021 izvedli 110 izmenjav v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Belgiji, na Madžarskem, Švedskem, Norveškem, Danskem, Hrvaškem, v Litvi, Angliji in Španiji, sodelovanje pa razširjamo tudi v druge države.

Neugodne razmere za potovanja zaradi epidemioloških ukrepov so v zadnjih dveh letih zelo vplivale na izvajanje projekta, a se kljub temu sodelujoči pri projektu trudimo, da izvedemo vse izmenjave, ki jih je v trenutnem obdobju mogoče izvesti.