in

NSi s predlogi za hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in krepitev položaja družin

V NSi so tako pripravili predloge novel zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o urejanju trga dela, zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Med drugim predlagajo uvedbo dveh novih dohodkovnih razredov pri državni štipendiji, pri čemer bi državno štipendijo prejelo približno 15.000 dijakov in študentov več. Pri dodeljevanju državne štipendije se po predlogu v dohodek družine tudi ne bi več šteli otroški dodatki preostalih otrok, prav tako se pri priznanju pravic iz javnih sredstev v dohodku družine ne bi več upoštevala kadrovska štipendija in plačilo za študentsko delo.

Očetom ob rojstvu otroka 75 dni dopusta

S predlaganimi spremembami bi očetom ob rojstvu otroka omogočili skupno 75 dni neprenosljivega dopusta, od tega pa bi lahko 60 dni izkoristil do otrokovega osmega leta. Ocenjujejo namreč, da se lahko tako očetje aktivno vključijo v vzgojo otroka v najzgodnejših letih. Hkrati predlagajo tudi, da bi pravico do krajšega delovnega časa zaradi skrbi za dva ali več otrok do osmega leta starosti hkrati koristila oba starša do skupnega obsega 20 ur na teden.

Za hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in zmanjševanje brezposelnosti pa je po mnenju NSi ključno, da bi lahko zavod za zaposlovanje brezposelno osebo po šestih mesecih napotil tudi na delovno mesto, za katero se zahteva do dve stopnji nižja izobrazba. Tako želijo preprečiti, da sposobni za delo postanejo dolgotrajno brezposelni, pojasnjujejo.


Javna dela bi podaljšali na štiri leta

Hkrati še predlagajo, da se iskalca zaposlitve hitreje izpiše iz evidence brezposelnih oseb, če ta nesporno krši svoje obveznosti pri aktivnem iskanju zaposlitve. S tem bi za šest mesecev tudi izgubil pravico do denarne socialne pomoči.

Najbolj ranljivim skupinam brezposelnih oseb, med drugim invalidom, Romom in osebam, starejšim od 58 let, pa želijo omogočiti, da bi se lahko v program javnih del pri istem izvajalcu namesto skupno dveh let vključili za štiri leta. Kot opozarjajo, je to namreč pogosto edina možnost za njihovo aktivacijo, socialno vključenost in pridobivanje delovnih izkušenj, kar jim povečuje možnosti zaposlitve na trgu dela.