in

#GJP Šuba – šola z razgledom, ki vidi daleč, misli široko in čuti globoko!

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Šuba, kot ji ljubkovalno rečemo, je splošna gimnazija, ki živi in deluje prav v središču mesta. Uršulinski samostan, kjer je bila že od leta 1703 šola za dekleta, pozneje pa Ženski gimnazijski licej, je Plečnik čudovito povezal z novo veličastno stavbo, kjer je po končani vojni postopoma zaživela gimnazija. Ta je v svoji zgodovini doživela več reform, združevanj in preimenovanj, od leta 1997 pa je splošna gimnazija prevzela ime po velikem arhitektu Jožetu Plečniku.

Inovativna učna okolja, podprta z IKT

Uspešen človek gleda daleč naprej in hkrati uporabi znanje ter izkušnje, ki jih ponudita preteklost in sedanjost. Za to si prizadevamo tudi na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana. Zavedamo se, da se moramo veliko naučiti, spoznati in odkriti. Da moramo o snovi razmišljati, primerjati in preizkušati. Ob tem se učimo problemskega učenja, kritičnega mišljenja, širimo našo ustvarjalnost in se pripravljamo na znanje za prihodnost, kar imamo zapisano tudi v naši viziji.

Brez računalniške tehnologije ne gre več. Doletela nas je epidemija in z njo pouk na daljavo, na katerega smo se morali navaditi čez noč. Na Gimnaziji Jožeta Plečnika že več let sodelujemo in smo razvojna šola v projektu Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1, skozi katerega so se naši profesorji že pred realno potrebo preizkušali v uporabi računalniške tehnologije pri pouku.


Jeziki štejejo

Da jeziki štejejo, ve vsak. Na Šubi smo znani po tem, da jezik uporabljamo veliko, ponujamo tudi veliko tujih jezikov. Dijak se pri nas poleg angleščine lahko učijo še nemščino, francoščino, italijanščino, španščino, fakultativno še latinščino, kitajščino in japonščino. Pri skoraj vseh tujih jezikih svoje dodajo še tuji učitelji. Ponujamo tudi edinstveno priložnost, da se dijaki v šoli skozi štiri leta pripravljajo na izpit DSD II – nemška jezikovna diploma, izpit na nivoju B2/C1, ki odpre vrata na vse nemške fakultete in možnost pridobitve štipendije za študij v Nemčiji.

Če se učijo francoščino, se s tujim učiteljem lahko pripravljajo na izpit DELF. Seveda izkoristimo vsako priložnost, da jezike urimo na ekskurzijah, izmenjavah s tujimi šolami, pri gledališki dejavnosti v tujih jezikih, pri bralnem klubu ali projektih s partnerskimi šolami. Vse skupaj pa lepo povezuje projekt Jeziki štejejo – JEŠT, ki krepi sporazumevalno zmožnost.


Pomen naravoslovja

V gimnaziji je pomembno tudi naravoslovje. Naravoslovci se zelo konkretno posvetijo tudi študiju okolja, čim več pouka skušamo prenesti na teren. Pri predmetu študij okolja je delo v veliki meri posvečeno terenskemu, raziskovalnemu in projektnemu delu. Učimo se v naravi in od narave, za katero pa tudi aktivno skrbimo.


Srečanja

Ob delu in življenju v naši gimnaziji se vedno znova vračamo k Jožetu Plečniku. Že dolgo vrsto let se ob rojstnem dnevu velikega mojstrovega spomnimo nanj s prireditvijo, ki smo jo poimenovali Srečanja. To je trenutek, ko se za navdih in spomin srečata starejša in sedanja generacija. Bivši dijaki, ki so se v družbi uveljavili na tak ali drugačen način, se srečajo s sedanjimi dijaki in se pogovarjajo o njihovih izkušnjah, življenjskih poteh in izzivih. Težko bi prešteli vse ugledne goste, bivše dijake naše gimnazije, ki so se zvrstili v vseh teh letih. Veselimo se novih Srečanj v pokoronskem času!


Plečnikov dan

Druga dejavnost, ki ima prav tako že bogato tradicijo, so Plečnikovi dnevi, ko se z različnimi kulturnimi in znanstvenimi dogodki povezujemo in spomnimo na velikega arhitekta. Zadnja štiri leta se je to spremenilo v medpredmetni projektni dan, Plečnikov dan, ko dijaki skozi različne izbirne dejavnosti povezujejo znanje in iščejo povezave med različnimi predmeti, ki se jih učijo. Tako se na primer povezujejo matematika in umetnost, Plečnik, šah in možgani, šport in psihologija, matematika in kemija ter še vrsta zanimivih delavnic. V letošnjem Plečnikovem letu bo še veliko dogodkov in dejavnosti, povezanih z njim.


Onkraj knjig in zemljevidov

Medpredmetne strokovne ekskurzije nam pomenijo izkušenjsko učenje s sošolci. V programu in z dejavnostmi na poti skušamo poleg obiska znamenitosti omogočiti pristen stik z jezikom in kulturo. Na najbolj odmevnih ekskurzijah zadnjih nekaj let smo obiskali London, München, Pariz, Barcelono in Provanso, Valencio, Madrid, Baskijo in Sicilijo.

Lekcije iz učbenikov so le bled posnetek neposredne izkušnje druge kulture, ki jo dijaki lahko doživijo na mednarodnih izmenjavah s španskimi, nemškimi, francoskimi in italijanskimi srednjimi šolami. Dijaki preživijo en teden pri svojih vrstnikih v tujini, nato pa nam tuji dijaki vrnejo obisk. Izmenjave so najboljša pot do razumevanja drugačnosti, medkulturnih razlik in navad.