in

Direktorja STA in Ukoma podpisala pogodbo o financiranju za letos


Uroš Urbanija in Igor Kadunc (Foto: Tamino Petelinsek/STA)

Kot je za STA dejal Kadunc, so s tem »postavili osnovo za nemoteno nadaljevanje delovanja STA v tem pomembnem letu, ko se od nje pričakuje odgovorno delo v supervolilnem letu«.

Pogodba po besedah Kadunca »v bistvu sledi osnovam, ki smo jih vzpostavili že v pogodbi za 2021«. »Smo se pa v pogodbi zavezali, da bomo intenzivno delali na tem, da bo razmejevanje med javno in tržno dejavnostjo v skladu z ureditvijo državnih pomoči, kot jih opredeljujejo naši standardi in EU,« je navedel.

Ob tem je opozoril, da »žal ni bilo moč najti rešitve za področje fotografij, vendar bomo, takoj ko bo mogoče, predlagali spremembo zakona, ki bo jasneje uvrstila področje fotografij med tržne dejavnosti, kot je povsod po Evropi«.

Pogodba sicer temelji na lani sprejeti vladni uredbi o opravljanju javne službe STA, ki je spremenila način financiranja dejavnosti javne službe v plačevanje po obsegu produkcije, kar so kot sporno že lani ocenili na STA in jo zato tudi sodno izpodbijajo.

Odzval se je tudi nekdanji direktor STA Veselinovič, ki zagotovitev podlage za financiranje dejavnosti STA v letu 2022 pozdravlja, četudi, kot je ugotavljal, glede na veljavni zakon o STA podpis pogodbe precej zamuja. Zanikal pa trditev Ukoma, da bo šele zdaj državni proračun vedel, kaj plača. »Poslovanje STA je bilo vseskozi transparentno in nadzorovano z vsemi mehanizmi, ki jih predvideva veljavna zakonodaja in državni proračun nikoli ni preplačal javne službe STA. Vsa nakazila družbi so bila vedno ustrezno dokumentirana,« je zatrdil.

Očitke na račun računovodstva pa je označil za »lažno ornamentiko«, »za prikrivanje krutega dejstva, da je Ukom brez vsake zakonske podlage dvakrat v pol leta povsem ustavil financiranje STA«. »To vnovično iskanje izgovorov za protiustavno dejanje te vrste, so odplaknila že vsakoletne revizije v STA, nazadnje pa še posebna revizija, ki jo je naročila ta vlada in ki ni ugotovila nobenih nepravilnosti v poslovanju STA,« je zapisal Veselinovič. Pričakuje, da bo to jasno tudi po odločitvi upravnega sodišča o vladni uredbi.