in

Bruselj sprejel smernice glede pogojevanja evropskega denarja z vladavino prava

Komisija je pri pripravi smernic upoštevala odločitev Sodišča EU, ki je sredi februarja zavrnilo tožbi Madžarske in Poljske proti zakonodaji unije o pogojevanju evropskega denarja s spoštovanjem vladavine prava. O tem so odločali vsi sodniki, kar je nenavadno, in to po hitrem postopku. Sodbo so izrekli v 11 mesecih, kar je zelo hitro.

Vse to priča o pomenu te zakonodaje v obliki uredbe, ki z namenom zaščite proračuna unije opredeljuje kršitve vladavine prava, ki jih je mogoče kaznovati z zamrznitvijo evropskih sredstev, in postopek ukrepanja proti kršiteljicam. Članice unije lahko na predlog Evropske komisije začasno ustavijo plačila v breme proračuna unije ali odobritev enega ali več programov, ki se financirajo iz tega proračuna.

Za dejansko sprejetje ukrepov bo potrebnih še od pet do devet mesecev

Časovni okvir ukrepanja po objavi smernic komisije ni znan. Ni znano, koliko časa bo trajalo, da komisija pošlje prvo uradno pismo zaradi kršitev na podlagi uredbe. Po tem prvem uradnem pismu naj bi unija potrebovala še od pet do devet mesecev za dejansko sprejetje ukrepov. Vse te ocene so zelo okvirne.

V komisiji poudarjajo, da razmere v članicah pozorno spremljajo od uveljavitve zakonodaje 1. januarja lani in da nobene kršitve ne bodo prezrli. Madžarski in Poljski, kjer so v uniji doslej zaznali največ težav glede vladavine prava, je komisija lani jeseni poslala pismi s pozivom k pojasnilom, na kar sta državi odgovorili konec januarja in zdaj njuna odgovora preučuje. Ugotovitve bodo vplivale na potek procesa.


Sodišče zavrnilo argumente Poljske in Madžarske

Madžarska in Poljska sta v tožbah proti Svetu EU in Evropskemu parlamentu, ki so ju v postopku podprle komisija in deset članic unije, zahtevali razglasitev ničnosti te uredbe z argumenti, da zanjo ni ustrezne pravne podlage, da zaobide postopek po 7. členu, ki opredeljuje sankcije v primeru kršenja evropskih vrednot, ter da gre za prekoračitev pristojnosti unije in kršitev načela pravne varnosti.

Sodišče je njune argumente v celoti zavrnilo. Pri tem je ključen poudarek, da je mogoče postopek na podlagi uredbe začeti le, če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da kršitve dovolj neposredno vplivajo na proračun unije oziroma njene finančne interese ali pomenijo dovolj neposredno resno tveganje za proračun unije ali zaščito njenih finančnih interesov. Bistveno je, da je mogoče tudi ukrepanje v primeru tveganja učinka, vendar mora biti verjetnost velika.